Navazující Kurz rehabilitace spastické parézy – část B

Program kurzu

 

První den:

8.45-9.00

Zahájení kurzu a úvodní slovo

9.00-10.30

Praktické opakování vyšetřovacích postupů (5-SCA)

10.30-11.15

Základní principy neuroplasticity a motorického učení

11.15-11.30

Přestávka

11.30-12.30

Základní principy terapie parézy

12.30-13.30

Oběd

13.30-14.00

Základní principy prevence i terapie zkrácení

14.00-14.45

Terapie zkrácení a parézy – praktické postupy

14.45-15.00

Přestávka

15.00-16.00

Indikace terapie spastické parézy – praktický nácvik

 

Druhý den:

9.00-10.30

Indikace terapie spastické parézy – praktický nácvik

10.30-10.45

Přestávka

10.45-11.15

Model péče o pacienty se spastickou parézou dle EBM

11.15-12.15

Terapie motorických příznaků: ataxie a instabilita

12.15-13.30

Oběd

13.30-14.00

Terapie motorických příznaků: chůze a dekondice

14.00-14.30

Virtuální a reálný aerobně-rezistentní trénink – praxe

14.30-14.45

Přestávka

14.45-15.30

Kognitivní dysfunkce a pohyb u RS

15.30-16.00

Závěrečný test a diskuze