Kurz rehabilitace spastické parézy – část A

Program kurzu

1. Den

8.45-9.30

Zahájení kurzu a úvodní slovo

9.30-10.45

Terminologie, fenomenologie a farmakoterapie

10.45-11.00

Přestávka

11.00-11.45

Patofyziologie spastické parézy a podklady pro terapii

11.45-13.00

Oběd

13.00-13.30

Objektivní a subjektivní hodnocení spastické parézy

13.30-14.00

Analýza a vyšetření pohybových segmentů HK 1. část

14.00-15.00

Analýza a vyšetření pohybových segmentů HK 2. část

15.00-15.15

Přestávka

15.15-16.00

Základy klinické rozvahy a návrh postupu HK

16.00-17.00

Praktický nácvik vyšetřovacích postupů HK 1. část

17.00-17.15

Přestávka

17.15-18.00

Praktický nácvik vyšetřovacích postupů HK 2. část

 

2. Den

9.00-10.00

Patokineziologie spastické chůze

10.00-11.00

Analýza a vyšetření pohybových segmentů DK

11.00-10.15

Přestávka

11.15-12.00

Základy klinické rozvahy a návrh postupu DK

12.00-13.00

Oběd

13.00-14.00

Praktický nácvik vyšetřovacích postupů DK

14.00-15.30

Vyšetření pacienta

15.30-15.45

Přestávka

15.45-17.00

Vyšetření pacienta

17.00-18.00

Diskuze a revize nabytých znalostí