Kurzy

Kurzy jsou garantovány prof. Jeanem-Michelem Graciesem (část A, B i C), prof. Robertem Jechem (část A a B), a prof. Evou Kubala Havrdovou (část B).

Kurzy jsou rozděleny na dvě části.

1) Kurz rehabilitace spastické parézy – část A tvoří společný základ obou navazujících kurzů. Kurz trvá 2 dny. Cena kurzu je 6000,- Kč.

2a) Navazující Kurz rehabilitace spastické parézy – část B prohlubuje získané poznatky s ohledem na specifika pacientů po cévní mozkové příhodě, kraniocerebrálním poranění a s roztroušenou sklerózou. Představí komprehenzivní rehabilitační postupy vhodné pro tyto pacienty. Kurz trvá 2 dny. Cena kurzu je 6000,- Kč.

2b) Navazující Kurz rehabilitace spastické parézy – část C je vhodný pro aktivní zájemce o koncept Dohody o reedukařním tréninku, kteří jej po ukončení části A a B v praxi uplatňují, ale potřebovali by v případě některých komplikovaných pacientů supervizi. Kurzu se zúčastní garant prof. Jean-Michel Gracies, s nímž bude možno případy konzultovat a který jako zakladatel konceptu účastníky seznámí s novinkami v oblasti rehabilitace spastické parézy. Kurz trvá 1 den. Cena kurzu je 3300,- Kč.

Na závěr částí A a B účastníci kurzu absolvují závěrečný test, který jim umožní ověřit nabyté znalosti. Po úspěšném absolvování každé části obdrží účastníci kurzu certifikát. Jednotlivé části kurzu jsou kreditovány odbornými společnostmi (ČLK, UNIFY, ČAE), a to 16 kredity pro lékaře, 12 kredity pro fyzioterapeuty a 12 kredity pro ergoterapeuty.

Kurzy jsou vhodné pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, rehabilitační lékaře, neurology a všechny odborníky, kteří se zabývají pacienty se spastickou parézou z hlediska motorických funkcí.

Do kurzu se mohou přihlásit zájemci s jakoukoliv délkou praxe.