Navazující Kurz rehabilitace spastické parézy – část B

Program kurzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První den:

9.00-9.10

Zahájení kurzu a úvodní slovo

9.10-10.40

Praktické opakování vyšetřovacích postupů - pacient

10.40-10.55

Přestávka

10.55-12.30

Praktické opakování vyšetřovacích postupů - pacient

12.30-13.30

Oběd

13.30-14.45

Základní principy prevence i terapie zkrácení

14.45-15.00

Přestávka

15.00-16.30

Dohoda o reedukačním tréninku (Guided Self-rehabilitation Contract)

16.30-16.45

Model komplexní péče o pacienty se spastickou parézou

16.45-17.00

Přestávka

17:00-17.30

Principy vertikalizace, lokomoce a terapie kardiovaskulární dekondice

17.30-18.00

Terapie ataxie a posturální instability

 

Druhý den:

9.00-10.45

Základní principy neuroplasticity a motorického učení

10.45-11.00

Přestávka

11.00-12.00

Základní principy terapie parézy

12.00-13.00

Oběd

13.00-14.30

Indikace terapie spastické parézy – praktický nácvik včetně rozvahy

14.30-14.45

Přestávka

14.45-16.15

Indikace terapie spastické parézy – praktický nácvik včetně rozvahy

16.15-17.00

Závěrečná diskuze