Eva Kubala Havrdová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

2010

Neurologická klinika 1.LFUK

Obor: Neurologie, Titul: profesor

2003

Neurologická klinika 1.LFUK

Obor: Neurologie, Titul: docent

1995

1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Titul: CSc.

1992

Atestace v oboru Neurologie

atestace druhého stupně

1984

Atestace v oboru Neurologie

atestace prvního stupně

1975-1981

Fakulta  všeobecného lékařství UK Praha

obor: všeobecné lékařství, titul: MUDr.

 

Dosavadní zaměstnání

od 1996

Neurologická klinika 1.LFUK a VFN v Praze

vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění

1991 – 1997

Katedra neurologie IPVZ

lékař

1981 – 1996

Neurologická klinika IPVZ FTN

lékař

 

Kurzy

2011

Good clinical practice

1999

Training Course in Neuroimmunology

1996

Training Course in Intensive Care

1996

Training Course in Headache

1996

Training Course in Neuroimmunology

1994

Training   Course   for   GCP   Inspectors  and  Country Counsellors  on Clinical  Trials

1993

Cytokiny

1993

Intenzivní péče v neurologii

1992

Good clinical practice

1991

Novinky v neurochirurgii a neuroonkologii

1985

EEG

1982

Training  Course on Myelination and Demyelination in the CNS

 

Odborná činnost – Stáže a mezinárodní vědecké projekty:

1999

Center for Multiple Sclerosis and Neuroimmunopathological Disorders, Indianapolis, USA

1995

Dpt. of Neuroimmunology, Queen Square, London

1994

Neuroimmunology  Lab,  Dpt.  of  Neurology,  Indiana  University Medical Center, Indianapolis, USA

 

Odborná činnost – Členství v organizacích a komisích:

2006 – 2010

Členka výkonného výboru

EMSP

2002 – 2006

Členka výkonného výboru

ECTRIMS

1998 – 1999

Spolupráce na vytváření Guidelines for diagnosis and treatment of remitting MS, Řím, Ženeva

WHO

Členka společností: Česká neurologická společnost (výbor), Sekce pro Neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP (výbor), Česká společnost pro alergologii a klin. Imunologii, Česká imunologická společnost, EBMT (Evropská skupina pro transplantaci kostní dřeně u RS).

 

Odborná činnost – pedagogická činnost:

od 2003

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LFUK a VFN v Praze

Školitel v oboru neurovědy

od 1996

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LFUK a VFN v Praze

Přednášející na téma MS a záněty CNS

1998 – 2012

Demyelinizace VIII-XV (Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP)

organizace a vedení sympozia

1993 – 2000

Patogeneze a léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní

vedení školicího místa IPVZ

1993 – 1997

Problematika demyelinizace I

příprava a vedení kurzů  IPVZ

1992

Problematika parkinsonismu

příprava a vedení kurzů  IPVZ

Další pedagogické aktivity: Přednášky  o  základech  neuroimunologie,  patogeneze  a terapii sclerosis  multiplex,  patogeneze  a  léčbě Parkinsonovy nemoci, Huntingtonovy nemoci, tremoru a spasticity pro lékaře na školicím místě před atestací II. stupně v neurologii (IPVZ) a v postgraduálních kursech IPVZ  pro posudkové lékaře a imunology.Postgraduální přednášky na neurofarmakologických sympoziích a neurologických kongresech (týkající se imuno-patogeneze a léčby RS, neuroimunologie).

 

Odborná činnost – grantové a vědecké projekty:

IGA MZ ČR 1538-2

Sledování hladin cytokinů u pacientů se sclerosis multiplex v závislosti na stadiu.

IGA MZ ČR 1539-2

Dynamika T-lymfocytárních subpopulací u pacientů se sclerosis multiplex.

IGA MZ ČR 2777-3

Vztah cytokinů k produkci imunoglobulinových tříd u sclerosis multiplex.

IGA MZ ČR 8523-3

Těžká spasticita u roztroušené sklerózy léčená dlouhodobě intratekálním podáváním baklofenu.

IGA MZ ČR 1A8713-5

Farmakogenomický přístup ke studiu účinnosti léčby u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

IGA MZ ČR 6780-3

Výskyt osteoporózy u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS) v závislosti na míře kortikoterapie a stupni hybného postižení.

IGA MZ ČR 6560-3

Imunoablativní léčba s podporou autologních kmenových buněk u pokročilé roztroušené sklerózy nereagující na konvenční terapii.

IGA MZ ČR 8188-3

Vývoj dysfunkce dolních močových cest u remitentní formy RS v závislosti na typu neurologické léčby - srovnání léčby interferonem a kombinovanou imunosupresí - prospektivní studie.

GAČR 309/02/D066

Volné lehké řetězce imunoglobulinů v likvoru, séru a moči u roztroušené sklerózy.

GAUK 1.LFUK C2/2002

Únava u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní - limit zátěže anebo terapeuticky ovlivnitelný příznak Preskripce zátěže.

 

Publikace

Balcer LJ, Galetta SL, Calabresi PA, Confavreux C, Giovannoni G, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Lublin FD, Miller DH, O'Connor PW, Phillips JT, Polman CH, Radue EW, Rudick RA, Stuart WH, Wajgt A, Weinstock-Guttman B, Wynn DR, Lynn F, Panzara MA. Natalizumab reduces visual loss in patients with relapsing multiple sclerosis. In: Neurology 2007/17(16):1299-1304. IF=5,690.

Bergsland N, Horakova D, Dwyer MG, Dolezal O, Seidl ZK, Vaneckova M, Krasensky J, Havrdova E, Zivadinov R. Subcortical and Cortical Gray Matter Atrophy in a Large Sample of Patients with Clinically Isolated Syndrome and Early Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. In: AJNR Am J Neuroradiol. 2012/12.

Blahova Dusankova J, Kalincik T, Dolezal T, Kobelt G, Havrdova E. Cost of multiple sclerosis in the Czech Republic: The COMS Study. In: Mult Scler. 2011/30.

Burt RK, Abinun M, Farge-Bancel D, Fassas A, Hiepe F, Havrdová E, Ikehara S, Loh Y, Marmont du Haut Champ A, Voltarelli JC, Snowden J, Slavin S. Risks of immune system treatments. In: Science. 2010/328(5980):825-826. IF=29.747.

Bušek P, Horáková D, Opavský J, Salinger J, Jech R, Šlachta R, Havrdová E. Krátkodobá spektrální analýza variability srdeční frekvence u roztroušené sklerozy, In: Čes a Slov Neurol a Neuroch 2004/67(1):37-42.

Calabresi PA, Giovannoni G, Confavreux C, Galetta SL, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Miller DH, O'Connor PW, Phillips JT, Polman CH, Radue EW, Rudick RA, Stuart WH, Lublin FD, Wajgt A, Weinstock-Guttman B, Wynn DR, Lynn F, Panzara MA; AFFIRM and SENTINEL Investigators. The incidence and significance of anti-natalizumab antibodies: results from AFFIRM and SENTINEL. In: Neurology 2007/69(14):1391-1403. IF=5,690.

Comi G, Abramsky O, Arbizu T, Boyko A, Gold R, Havrdová E, Komoly S, Selmaj K, Sharrack B, Filippi M; LAQ/5063 Study Group. Oral laquinimod in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: 36-week double-blind active extension of the multi-centre, randomized, double-blind, parallel-group placebo-controlled study. In: Mult Scler. 2010/16(11):1360-1366. IF=3.279.

Comi G, Pulizzi A, Rovaris M, Abramsky O, Arbizu T, Boiko A, Gold R, Havrdova E, Komoly S, Selmaj K, Sharrack B, Filippi M; LAQ/5062 Study Group. Effect of laquinimod on MRI-monitored disease activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb study. In: Lancet 2008/371(9630):2085-2092. IF=30.758.

Dolezal O, Dwyer MG, Horakova D, Havrdova E, Minagar A, Balachandran S, Bergsland N, Seidl Z, Vaneckova M, Fritz D, Krasensky J, Zivadinov R. Detection of cortical lesions is dependent on choice of slice thickness in patients with multiple sclerosis. In: Int Rev Neurobiol. 2007/79:475-489. IF=1,724.

Fassas A, Passweg JR, Anagnostopoulos A,Kazis A, Kozak T, Havrdova E, Carreras E, Graus F, Kashyap A, Openshaw H, Schipperus M, Deconinck E, Mancardi G, Marmont A, Hansz J, Rabusin M, Zuazu Nagore FJ, Besalduch J, Dentamaro T, Fouillard L, Hertenstein B, La Nasa G, Musso M, Papineschi F, Rowe JM, Saccardi R, Steck A, Kappos L, Gratwohl A, Tyndall A for the Autoimmune Disease Working Party of the EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation). Hematopoetic stem cell transplantation for multiple sclerosis: a retrospective study. In: J Neurol. 2002/249(8):1088-1097. IF=3,345.

Frohman EM, Havrdova E, Levinson B, Slanar O. Azathioprine myelosuppression in multiple sclerosis: characterizing thiopurine methyltransferase polymorphisms. In: Mult Scler. 2006/12(1):108-111. IF=2,849.

Frohman EM, Havrdova E, Lublin F, Barkhof F, Achiron A, Sharief MK, Stuve O, Racke MK, Steinman L, Weiner H, Olek M, Zivadinov R, Corboy J, Raine C, Cutter G, Richert J, Filippi M. Most patients with multiple sclerosis or a clinically isolated demyelinating syndrome should be treated at the time of diagnosis. In: Arch Neurol. 2006/63(4):614-619. IF=4,835.

Frohman EM, Stuve O, Havrdova E, Corboy J, Achiron A, Zivadinov R, Sorensen PS, Phillips JT, Weinshenker B, Hawker K, Hartung HP, Steinman L, Zamvil S, Cree BA, Hauser S, Weiner H, Racke MK, Filippi M. Therapeutic considerations for disease progression in multiple sclerosis: evidence, experience, and future expectations. In: Arch Neurol. 2005/62(10):1519-1530. IF=4.835.

Garren H, Robinson WH, Krasulová E, Havrdová E, Nadj C, Selmaj K, Losy J, Nadj I, Radue EW, Kidd BA, Gianettoni J, Tersini K, Utz PJ, Valone F, Steinman L; BHT-3009 Study Group. Phase 2 trial of a DNA vaccine encoding myelin basic protein for multiple sclerosis. In: Ann Neurol. 2008/63(5):611-620. IF=8.717.

Goodin DS, Biermann LD, Bohlega S, Boiko A, Chofflon M, Gebeily S, Gouider R, Havrdova E, Jakab G, Karabudak R, Karussis D, Miller A, Pakdaman H, Selmaj K, Sharief M; International Working Group for Treatment Optimization in MS. Integrating an evidence-based assessment of benefit and risk in disease-modifying treatment of multiple sclerosis. In: Curr Med Res Opin. 2007/23(11):2823-2832. IF=3,062.

Hartung HP, Polman C, Bertolotto A, Deisenhammer F, Giovannoni G, Havrdova E, Hemmer B, Hillert J, Kappos L, Kieseier B, Killestein J, Malcus C, Comabella M, Pachner A, Schellekens H, Sellebjerg F, Selmaj K, Sorensen PS. Neutralising antibodies to interferon beta in multiple sclerosis: expert panel report. In: J Neurol. 2007/254(7):827-837. IF=2,984.

Havrdova E, Galetta S, Hutchinson M, Stefoski D, Bates D, Polman CH, O'Connor PW, Giovannoni G, Phillips JT, Lublin FD, Pace A, Kim R, Hyde R. Effect of natalizumab on clinical and radiological disease activity in multiple sclerosis: a retrospective analysis of the Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (AFFIRM) study. In: Lancet Neurol. 2009/8(3):254-260. IF=18,126.

Havrdova E, Galetta S, Stefoski D, Comi G. Freedom from disease activity in multiple sclerosis. In: Neurology. 2010/74(Suppl 3):S3-7. IF=8.172.

Havrdova E, Horakova D, Kovarova I, Krasulova E. Future possibilities of the multiple sclerosis treatment, in: Cas Lek Cesk. 2005/144(10):663-665.

Havrdová E, Horáková D. Roztroušená skleróza. In: Postgraduální medicína 2004/4(6):382-389.

Havrdová E, Týblová M, Štěpán J, Horáková D, Tichá V, Nováková I, Zelená L, Zikán V, Hlásenská J. Výskyt osteoporózy u pacientů s roztroušenou sklerózou v závislosti na míře kortikoterapie a stupni hybného postižení, in: Čes a slov Neurol Neurochir 2004/67(4):234-240.

Havrdova E, Zivadinov R, Krasensky J, Dwyer M, Novakova I, Dolezal O, Ticha V, Dusek L, Houzvickova E, Cox J, Bergsland N, Hussein S, Svobodnik A, Seidl Z, Vaneckova M, Horakova D. Randomized study of interferon beta-1a, low-dose azathioprine, and low-dose corticosteroids in multiple sclerosis. In: Mult Scler. 2009/15(8):965-976.

Havrdova E. Aggressive multiple sclerosis-is there a role for stem cell transplantation?, In:  J Neurol. 2005/252(Suppl 3):iii34-iii37. IF=3.140.

Havrdová E. Fingolimod. In: Remedia 2011/21:297-303.

Havrdová E. Možnosti farmakologické léčby kliniky izolovaného syndromu. In: Farmakoterapie 2009/5(6):629-635.

Havrdová E. Neuroimmunologie, Maxdorf, Praha 2001. (cena Hlávkovy nadace a ČLF za nejlepší publikaci v oboru medicíny za rok 2001, cena ČNS ČLS JEP za nejlepší publikaci v oboru neurologie za rok 2001).

Havrdová E. Roztroušená skleróza mozkomíšní, Triton 1998, 2000, 2002.

Havrdová E. Roztroušená skleróza mozkomíšní: Farmakoterapie, Maxdorf 2006, 2009.

Havrdová E. Roztroušená skleróza, MF Praha 2013.

Havrdová E. Roztroušená skleróza. In: Č a Slov Neurol Neurochir 2008/104(2):121-132. IF=0.319.

Havrdová E. Význam časné léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní. In: Neurologie pro praxi 2005/4:291-294.

Horakova D, Cox JL, Havrdova E, Hussein S, Dolezal O, Cookfair D, Dwyer MG, Seidl Z, Bergsland N, Vaneckova M, Zivadinov R. Evolution of different MRI measures in patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis over 2 and 5 years. A case control study. In: J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007/5. IF=3,63.

Horakova D, Cox JL, Havrdova E, Hussein S, Dolezal O, Cookfair D, Dwyer MG, Seidl Z, Bergsland N, Vaneckova M, Zivadinov R. Evolution of different MRI measures in patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis over 2 and 5 years: a case-control study. In: J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008/79(4):407-414. IF=3,632.

Horáková D, Dwyer M, Havrdová E, Cox JL, Doležal O, Bergsland N, Rimes B, Seidl Z, Vaněčková M, Zivadinov R. Gray matter atrophy and disability progression in patients with early relapsing-remitting multiple sclerosis. A 5-year longitudinal study. In: J Neurol Sci. 2009/15;282(1-2):112-119.

Horáková D, Havrdová E. Intravenosní imunoglobuliny v léčbě neuroimunitních onemocnění, In: Neurologie, Triton 2005, str. 27-35.

Horakova D, Kalincik T, Dolezal O, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Havrdova E. Early predictors of non-response to interferon in multiple sclerosis. In: Acta Neurol Scand. 2012/16.

Horáková D, Kýr M, Havrdová E, Doležal O, Lelková P, Pospíšilová L, Bergsland N, Dwyer MG, Cox JL, Hussein S, Seidl Z, Vaněčková M, Krásenský J, Zivadinov R. Apolipoprotein E ε4-Positive multiple sclerosis patients develop more gray-matter and whole-brain atrophy: a 15-year disease history model based on a 4-year longitudinal study. In: Folia Biol (Praha) 2010/56(6):242-251. IF=0.924.

Horakova D, Zivadinov R, Weinstock-Guttman B, Havrdova E, Tamaño-Blanco M, Tyblova M, Hussein S, Bergsland N, Willis L, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Lelkova P, Ramanathan M. HLA DRB1*1501 is only modestly associated with lesion burden at the first demyelinating event. In: J Neuroimmunol. 2011/236(1-2):76-80. IF= 2.841.

Hutchinson M, Kappos L, Calabresi PA, Confavreux C, Giovannoni G, Galetta SL, Havrdova E, Lublin FD, Miller DH, O'Connor PW, Phillips JT, Polman CH, Radue EW, Rudick RA, Stuart WH, Wajgt A, Weinstock-Guttman B, Wynn DR, Lynn F, Panzara MA; AFFIRM and SENTINEL Investigators. The efficacy of natalizumab in patients with relapsing multiple sclerosis: subgroup analyses of AFFIRM and SENTINEL. In: J Neurol. 2009/256(3):405-415.

International Working Group for Treatment Optimization in MS (Havrdová E). Treatment optimization in multiple sclerosis: report of an international consensus meeting. In: Eur J Neurol. 2004/11(1):43-47.

Kalincik T, Horakova D, Dolezal O, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Havrdova E. Interferon, azathioprine and corticosteroids in multiple sclerosis: 6-year follow-up of the ASA cohort. In: Clin Neurol Neurosurg. 2012/6.

Kalistová H, Havrdová E, Uhrová J, Zeman D, Týblová M, Mrázová K. Myelin basic protein in multiple sclerosis and other neurological disorders. In: J Neurol 2003/250:874-875.

Kalousova M, Havrdova E, Mrazova K, Spacek P, Braun M, Uhrova J, Germanova A, Zima T. Advanced glycoxidation end products in patients with multiple sclerosis. In: Prague Med Rep. 2005/106(2):167-174.

Kappos L, Bates D, Edan G, Eraksoy M, Garcia-Merino A, Grigoriadis N, Hartung HP, Havrdová E, Hillert J, Hohlfeld R, Kremenchutzky M, Lyon-Caen O, Miller A, Pozzilli C, Ravnborg M, Saida T, Sindic C, Vass K, Clifford DB, Hauser S, Major EO, O'Connor PW, Weiner HL, Clanet M, Gold R, Hirsch HH, Radü EW, Sørensen PS, King J. Natalizumab treatment for multiple sclerosis: updated recommendations for patient selection and monitoring. In: Lancet Neurol. 2011/10(8):745-758.

Kappos L, Bates D, Hartung HP, Havrdova E, Miller D, Polman CH, Ravnborg M, Hauser SL, Rudick RA, Weiner HL, O'Connor PW, King J, Radue EW, Yousry T, Major EO, Clifford DB. Natalizumab treatment for multiple sclerosis: recommendations for patient selection and monitoring. In: Lancet Neurol. 2007/6(5):431-441. IF=9,479.

Kappos L, Gold R, Miller DH, MacManus DG, Havrdova E, limmroth V et al. Efficacy and safety of oral fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb study. In: Lancet 2008/372:1463-72. IF= 30.758.

Kappos L, Gold R, Miller DH, Macmanus DG, Havrdova E, Limmroth V, Polman CH, Schmierer K, Yousry TA, Eraksoy M, Meluzinova E, Dufek M, Yang M, Dawson K, O'Neill GN. Effect of BG-12 on contrast-enhancing lesions in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: subgroup analyses from the phase 2b study. In: Mult Scler. 2011/30.

Karussis D, Biermann LD, Bohlega S, Boiko A, Chofflon M, Fazekas F, Freedman M, Gebeily S, Gouider R, Havrdova E, Jakab G, Karabudak R, Miller A. the International Working Group for Treatment Optimization in MS.A recommended treatment algorithm in relapsing multiple sclerosis: report of an international consensus meeting. In: Eur J Neurol. 2006/13(1):61-71. IF=2,225.

Kozák T,  Havrdová E , Piťha J ,  Gregora E  et al. High dose  immunosuppression with hemopoietic stem cell support in the treatment of multiple sclerosis. In: IMAJ 2000/8:610-614.

Kozák T,  Havrdová E , Piťha J,  Gregora E  et al. High dose  immunosuppressive  therapy  with  PBPC  support  in the  treatment  of  poor  risk  multiple  sclerosis. In: Bone Marrow Transplant 2000/25(5):525-531.

Kozák T, Havrdová E, Piťha J, Gregora E, Pytlík R, Maaloufová J, Kobylka P, Vodvářková Š. Immunoablative Therapy with Autologous Stem Cell Transplantation in the Treatment of Poor Risk Multiple Sclerosis. In: Transplantation Proceedings 2001/33(3):2179-2181.

Krasulová E, Havrdová E. Léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy. In: Neurol.pro praxi 2008/9(4):218-222.

Krasulová E, Havrdová E. Současná léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy a perspektivy do budoucna. In: Klinická farmakologie a farmacie 2008/1(22):23-29.

Krasulová E, Trneny M, Kozák T, Vacková B, Pohlreich D, Kemlink D, Kobylka P, Kovárová I, Lhotáková P, Havrdová E. High-dose immunoablation with autologous haematopoietic stem cell transplantation in aggressive multiple sclerosis: a single centre 10-year experience. In: Mult Scler. 2010/16(6):685-693. IF=3.279.

MacManus DG, Miller DH, Kappos L, Gold R, Havrdova E, Limmroth V, Polman CH, Schmierer K, Yousry TA, Eraksoy M, Meluzinova E, Dufek M, Yang M, O'Neill GN, Dawson K. BG-12 reduces evolution of new enhancing lesions to T1-hypointense lesions in patients with multiple sclerosis. In: J Neurol. 2011/258(3):449-56. IF=2.903.

Mareckova H, Havrdova E, Krasulova E, Vankova Z, Koberová M, Sterzl I. Natalizumab in the treatment of patients with multiple sclerosis: first experience. In: Ann N Y Acad Sci. 2007/1110:465-473. IF=1,930.

Masek M, Vaneckova M, Krasensky J, Danes J, Havrdova E, Hrebikova T, Seidl Z. Secondary-progressive form of multiple sclerosis: MRI changes versus clinical status. In: Neuro Endocrinol Lett. 2008/29(4):461-466. IF=1,047.

Meyniel C, Spelman T, Jokubaitis VG, Trojano M, Izquierdo G, Grand'maison F, Oreja-Guevara C, Boz C, Lugaresi A, Girard M, Grammond P, Iuliano G, Fiol M, Cabrera-Gomez JA, Fernandez-Bolanos R, Giuliani G, Lechner-Scott J, Cristiano E, Herbert J, Petkovska-Boskova T, Bergamaschi R, van Pesch V, Moore F, Vella N, Slee M, Santiago V, Barnett M, Havrdova E, Young C, Sirbu CA, Tanner M, Rutherford M, Butzkueven H; on behalf of the MSBasis Study Group. Country, Sex, EDSS Change and Therapy Choice Independently Predict Treatment Discontinuation in Multiple Sclerosis and Clinically Isolated Syndrome. In: PLoS One. 2012/7(6):e38661.

Miller DH, Soon D, Fernando KT, MacManus DG, Barker GJ, Yousry TA, Fisher E, O'Connor PW, Phillips JT, Polman CH, Kappos L, Hutchinson M, Havrdova E, Lublin FD, Giovannoni G, Wajgt A, Rudick R, Lynn F, Panzara MA, Sandrock AW; AFFIRM Investigators. MRI outcomes in a placebo-controlled trial of natalizumab in relapsing MS. In: Neurology 2007/24(17):1390-1401. IF=5,690.

Páv M, Kovářů H, Fišerová A, Havrdová E, Lisá V. Neurobiological aspects of depressive disorder and antidepressant treatment: role of glia. In: Physiol Res. 2008/57(2):151-164. IF=2,093.

Phillips JT, O'Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Miller DH, Polman CH, Lublin FD, Giovannoni G, Wajgt A, Lynn F, Panzara MA, Sandrock AW; AFFIRM Investigators. Infusion-related hypersensitivity reactions during natalizumab treatment. In: Neurology 2006/14;67(9):1717-1718. Erratum in: Neurology 2007/6;68(6):473. IF=5,690.

Piťha J, Havrdová E. Axonální patologie u roztroušené sklerózy. In: Čes a Slov Neurol a Neuroch 2005/68(3):154-158.

Polman CH, O´Connor P, Havrdová E et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. In: NEJM,2006/354(9):899-910. IF=38,570.

Polman CH, Reingold SC, Banwell B, Clanet M, Cohen JA, Filippi M, Fujihara K, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, Lublin FD, Montalban X, O'Connor P, Sandberg-Wollheim M, Thompson AJ, Waubant E, Weinshenker B, Wolinsky JS. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria. In: Ann Neurol. 2011/69(2):292-302. IF= 9.317.

Rasova K, Brandejsky P, Havrdova E, Zalisova M, Rexova P. Spiroergometric and spirometric parameters in patients with multiple sclerosis: are there any links between these parameters and fatigue, depression, neurological impairment, disability, handicap and quality of life in multiple sclerosis?, In: Mult Scler. 2005/11(2):213-221. IF=2.849.

Rasova K, Havrdova E, Brandejsky P, Zalisova M, Foubikova B, Martinkova P. Comparison of the influence of different rehabilitation programmes on clinical, spirometric and spiroergometric parameters in patients with multiple sclerosis. In: Mult Scler. 2006/12(2):227-234. IF=2,849.

Rasova K, Krasensky J, Havrdova E, Obenberger J, Seidel Z, Dolezal O, Rexova P, Zalisova M. Is it possible to actively and purposely make use of plasticity and adaptability in the neurorehabilitation treatment of multiple sclerosis patients? A pilot project. In: Clin Rehabil. 2005/19(2):170-181. IF=1.115.

Roth J, Havrdova E, Ruzicka E. Atrophy of caudate nucleus in Huntington´s disease measured by computed tomography. In: J Neurol 2000/415:880-881.

Roth J, Židovská J, Růžičková Š, Havrdová E, Uhrová T, Preiss N, Línek V, Wolfová M, Růžička E, Jech R, Bauer J. The relationship between clinical signs, the atrophy of caudate nucleus and CAG triplets repeat in Huntington´s Disease.  In: J Neurol 1998/245:454.

Rudick RA, Miller D, Hass S, Hutchinson M, Calabresi PA, Confavreux C, Galetta SL, Giovannoni G, Havrdova E, Kappos L, Lublin FD, Miller DH, O'Connor PW, Phillips JT, Polman CH, Radue EW, Stuart WH, Wajgt A, Weinstock-Guttman B, Wynn DR, Lynn F, Panzara MA; AFFIRM and SENTINEL Investigators. Health-related quality of life in multiple sclerosis: effects of natalizumab. In: Ann Neurol. 2007/62(4):335-346. IF=8,051.

Saccardi R, Kozak T, Bocelli-Tyndall C, Fassas A, Kazis A, Havrdova E, Carreras E, Saiz A, Lowenberg B, te Boekhorst PA, Gualandio F, Openshaw H, Longo G, Pagliai F, Massacesi L, Deconink E, Ouyang J, Nagore FJ, Besalduch J, Lisukov IA, Bonini A, Merelli E, Slavino S, Gratwohl A, Passweg J, Tyndall A, Steck AJ, Andolina M, Capobianco M, Martin JL, Lugaresi A, Meucci G, Saez RA, Clark RE, Fernandez MN, Fouillard L, Herstenstein B, Koza V, Cocco E, Baurmann H, Mancardi GL; Autoimmune Diseases Working Party of EBMT. Autologous stem cell transplantation for progressive multiple sclerosis: update of the European Group for Blood and Marrow Transplantation autoimmune diseases working party database. In: Mult Scler. 2006/12(6):814-823. IF=2,849.

Sánchez D, Tučková L, Šebo P, Michalak M, Whelan A, Šterzl I, Jelínková L, Havrdová E, Imramovská M, Beneš Z, Krupičková S, Tlaskalová-Hogenová H. Occurence of IgA and IgG autoantibodies to calreticulin in coelic disease and various autoimmune diseases. In: J Autoimmunity 2000/15:441-449.

Sørensen PS, Bertolotto A, Edan G, Giovannoni G, Gold R, Havrdova E, Kappos L, Kieseier BC, Montalban X, Olsson T. Risk stratification for progressive multifocal leukoencephalopathy in patients treated with natalizumab. In: Mult Scler. 2012/18(2):143-152.

Stepan JJ, Havrdova E, Tyblova M, Horakova D, Ticha V, Novakova I, Zikan V. Markers of bone remodeling predict rate of bone loss in multiple sclerosis patients treated with low dose glucocorticoids. In: Clin Chim Acta. 2004/348(1-2):147-154. IF=1.633.

Vaneckova M, Kalincik T, Krasensky J, Horakova D, Havrdova E, Hrebikova T, Seidl Z. Corpus Callosum Atrophy - A Simple Predictor of Multiple Sclerosis Progression: A Longitudinal 9-Year Study. In: Eur Neurol. 2012/68(1):23-27.

Vaneckova M, Seidl Z, Krasensky J, Havrdova E, Horakova D, Dolezal O, Burgetova A, Masek M. Patients' stratification and correlation of brain magnetic resonance imaging parameters with disability progression in multiple sclerosis. In: Eur Neurol. 2009/61(5):278-284. IF=1.494.

Vávrová J, Kemlink D, Sonka K, Havrdová E, Horáková D, Pardini B, Müller-Myhsok B, Winkelmann J. Restless legs syndrome in Czech patients with multiple sclerosis: An epidemiological and genetic study. In: Sleep Med. 2012/13(7):848-851.

Weinstock-Guttman B, Galetta SL, Giovannoni G, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L, O'Connor PW, Phillips JT, Polman C, Stuart WH, Lynn F, Hotermans C. Additional efficacy endpoints from pivotal natalizumab trials in relapsing-remitting MS. In: J Neurol. 2011/19.

Zborníková P, Králík L, Lelková P, Kalinčík T, Havrdová E, Martásek P. Microsatellite polymorphism in haem oxygenase 1 gene promoter in multiple sclerosis. In: Folia Biol (Praha) 2012/58(2):69-74.

Zikán V, Týblová M, Raška I Jr, Havrdová E, Luchavová M, Michalská D, Kuběna AA. Bone mineral density and body composition in men with multiple sclerosis chronically treated with low-dose glucocorticoids. In: Physiol Res. 2012/6.