Lucie Suchá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

od 2008

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: neurovědy, doktorské studium

(školitelé: prof.MUDr. Eva Havrdová, PhD.)

2007 – 2009

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

obor: TV a sport zdravotně postižených, titul: Mgr.

(diplomová práce: Význam komprehensivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní)

2005 – 2008

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

obor: fyzioterapie, titul: Mgr.

(diplomová práce: Tříměsíční pohybový program a jeho vliv na aktivitu a participaci u pacientek s RS lehkého a středně těžkého stupně postižení /EDSS 1-4/)

2004 – 2007

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

obor: TV a sport zdravotně postižených, titul: Bc.

(bakalářská práce: Možnosti a význam pohybových aktivit u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní lehkého a středně těžkého stupně postižení /Kurtzkeho škála 0-4/)

2002 – 2005

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: fyzioterapie, titul: Bc.

(bakalářská práce: Obezita a pohybová aktivita)

1994 – 2002

Gymnázium v Praze 6

 

 

Dosavadní zaměstnání

od 2010

Zakladatelka, Lektorka

Cviko

od 2009

Lektorka

FaceCzech Academy

od 2009

Lektorka

Pohyb dětem

2012 – 2015

Vedoucí fyzioterapeutka

Neurologická klinika 1.LFUK a VFN v Praze

2007 – 2012

Fyzioterapeut

Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1.LFUK a VFN v Praze

2010 – 2011

lektorka

STOB

2004 – 2008

Fyzioterapeut

VŠTJ MEDICINA Praha

 

Odborná činnost – fyzioterapie

od 2009

školení odborných kurzů pro FaceCzech Academy

témata: Statická a dynamická diagnostika, Začínáme s lidmi trpícími nadváhou, Personální trénink v těhotenství a po porodu, Začínáme se seniory, Rekvalifikace instruktor fitness

2010

přednášková činnost pro Novartis s.r.o. „Význam rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní“

 

Absolvované fyzioterapeutické kurzy a stáže

2012

Biotensegrita

2012

Stáž na Neurologické klinice Klinik Valens (prof. Kesserling)

2012

Rehabilitace u CMP – Bobath koncept – základní kurz (Bc. Kafková)

2011

DNS (Rehabilitation Prague school)

2010

Bosu Rehab Face Czech Academy (Mgr. Brádková)

2010

Spiraldynamik intermediate I.

2010

Pilates Matwork level I. Face Czech Academy (Mgr. Müller)

2010

Jóga a balanční cvičení v těhotenství (o.s. Hobit Plzeň)

2010

Inspiration Day Bosu (Face Czech Academy)

2010

SM systém – 1.kurz (MUDr. Richard Smíšek)

2010

Synergická reflexní terapie (Bc. Vodičková)

2009

Sball 3-d pánev – koordinace kyčelního kloubu (Spiraldynamic)

2009

Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence (Dr. Švejcar)

2009

Fyzioterapie idiopatické skoliózy (Dr. Švejcar)

2009

Fyzioterapeutické a ergoterapeutické metody využívané na KRL při terapii neurologických pacientů (Matolínová, Mgr. Pitrmanová)

2009

Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu (Čápová)

2009

Metoda R. Brunkow (Rehaspring - PhDr. Špringrová)

2008

Bosu Core Face Czech Academy (Mgr. Müller)

2008

Kurz – Stabilizace páteře IPVZ (PhDr. Herbenová)

2007

Kurz fitball (Brno)

2007

Manuální terapie podle Mojžíšové, Instruct (Dr. Švejcar)

2006

Testování a trénink funkční dynamické stabilizace (PhDr. Špringrová)

2005

Kurz lymfatické masáže (školící středisko Relax image)

2004

Rekvalifikační kurz pro sportovní a rekondiční masáž

 

Odborné publikace (Keclíková je příjmení před sňatkem v r. 2013):

Keclíková, L., Hoskovcová, M., Honsová, K. Rehabilitace u roztroušené sklerózy, in: Neurologie pro praxi 2008/9(4):232-235.

Keclíková, L. Cvičení při roztroušené skleróze 1, DVD a brožura pro pacienty s RS, Klub mladých sklerotiků 2008.

Keclíková, L. Cvičení při roztroušené skleróze 2, DVD a brožura pro pacienty s RS, Klub mladých sklerotiků 2009.

Keclíková, L., Hoskovcová, L., Havrdová, E. Role fyzioterapie v managementu RS, in: Neurologie pro praxi 2012/13 (Suppl. C).

Suchá L, Hoskovcová M, Gál O. Úloha fyzioterapie v léčbě RS, in: E. Havrdová (ed.), Roztroušená skleróza, MF Praha 2013, str. 397-409.