OTA GÁL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

2011 – 2019

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Fribourg

obor: filozofie, doktorské studium, titul: Ph.D.

(školitelé: doc. MUDr. Š. Špinka, PhD., prof. F. Karfík, PhD.)

2007 – 2010

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: fyzioterapie, titul: Bc.

(bakalářská práce: Kineziologické předpoklady současného a antického rehabilitačního lékařství)

2003 – 2010

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: estetika – filozofie, titul: Mgr., summa cum laude

(diplomová práce: Role krásy v Platónově filosofii)

1998 – 2003

Gymnázium na Pražačce

kombinované česko-německé studium zakončené českou a německou státní maturitou

 

Dosavadní zaměstnání

od 2010

Fyzioterapeut

Neurologická klinika 1.LFUK a VFN v Praze

od 2011

Lektor

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

2005 – 2010

Lektor anglického a německého jazyka

Jazyková agentura Lingua Erb

2004 – 2010

Dobrovolník

Domácí hospic Cesta Domů

 

Odborná činnost – filozofie

2018 – dosud

doktorand a posléze vědecký pracovník v Univerzitním centru pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE 204053)

2017 (4 měsíce)

studijní pobyt na Université de Fribourg (stipendium UniFr)

2017

přednáška v rámci 15th ISNS Conference Olomouc “Beauty of Intellect and the notion of number in Plotinus”

2017

přednáška v rámci 1st Central European Graduate Workshop in Ancient Philosophy Budapest “Unity and Multiplicity of the Intellect. Why is the Intellect beautiful?”

2011 – 2017

pomocná vědecká síla na ÚFaR FF UK (tutor)

2014

přednáška na FLÚ AV „Plótínos: krása a čísla“

2014 (6 měsíců)

studijní pobyt na Université de Fribourg (stipendium SCIEX)

2012

přednáška na IX. platónském symposiu na téma Platónův dialog Ión „Platónova krásná mimésis

2012

přednáška na KFaDPV PřFUK „Aktuálnost Galénových kinezioterapeutických předpokladů“

2010 – 2011

GAUK: Rozvoj studia Platónovy filosofie pomocí on-line platformy

2010

vítěz soutěže Student Essay Competition – Estetika: The Central European Journal of Aesthetics

2010

přednáška na VII. platónském symposiu na téma Platónův dialog Hippias Větší „Dialog Hippias Větší jako vodítko pro rekonstrukci Platónova pojetí krásy”

2005 – 2010

pomocná vědecká síla na Katedře estetiky FF UK (tutor)

2009

přednáška na mezinárodním semináři Platónův Sofistés

 

Odborná činnost – fyzioterapie

2019 – dosud

recenzent časopisu Frontiers in Neurology

2019 – dosud

světový školitel projektu ParkinsonNet

2019 – dosud

lektor kurzů Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci

2017 – dosud

přednášky na téma neuroplasticita a restituce motorických funkcí (IPVZ)

2012 – dosud

přednášky na téma rehabilitace spastické parézy a další formy léčby spastické parézy (1. LF UK, 2.LF UK, 3. LF UK, VI. Brandýské symposium, Aktuality ve fyzioterapii Olomouc, ORFM ÚVN, Brno, Ostrava, České Budějovice, Kladno, Liberec, Fyzioaktiv, Jánské Lázně, Ústí nad Labem, Semily. Písek, Beroun, Kladruby, Blansko aj.)

2012 – dosud

lektor kurzů Rehabilitace spastické parézy

2019

Good Clinical Practice

2015 – 2019

přednášky na téma freezing chůze u PN (Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny, Lázně Luhačovice, Hennerův večer aj.)

2013 – 2019

výzkumný pracovník v rámci grantu MSM0021620849

2018

přednášky a vedení workshopů na téma poruchy chůze a stability u PN (MDS-ES Physiotherapy Summer School)

2018

přednášky a vedení workshopů na téma poruchy chůze a stability u PN (Hands-on course of physiotherapy in movement disordes, Košice)

2016 – 2018

ko-investigátor a školitel ve studii “An International, Multicentre, Prospective, Single Arm Study to Assess the Effect on Voluntary Movements of AbobotulinumtoxinA 1500 U Administered in Both Upper and Lower Limbs in Conjunction with a Guided Self-rehabilitation Contract in Adult Subjects with Spastic Hemiparesis”

2016 – 2018

GAČR 16-23901S Principy tvorby prostředí pro osoby s PN

2012 – 2018

přednášky v rámci kurzů extrapyramidových onemocnění EPO (rehabilitace spastické parézy, rehabilitace u PN, spasticita – rigidita – dystonie, rehabilitace poruch chůze u parkinsonských syndromů, fyzioterapie bolesti)

2017

přednášky a vedení workshopů na téma vyšetření spastické parézy (MDS Diagnostic and Treatment of Spastic Paresis)

2017

přednáška v rámci conference SpasPark Krakow “Rehabilitation Techniques in the Treatment of Spastic Paresis: The Old and the New”

2014

přednáška v rámci konference „Parkinson, nemoc produktivního věku” v PSPČR

2014

přednáška v rámci CEE MS Preceptorship (The role of the physiotherapist in the management of MS)

2013 – 2014

přednášky na 27.-28. Českém a slovenském neurologickém sjezdu (rehabilitace u spastické parézy, rehabilitace u Parkinsonovy nemoci)

2013 – 2014

Metodolog projektu MPSV „Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR“

2013

přednáška na 45th International Danube Neurology Symposium (Physiotherapy for Spastic Hemiparesis Following Stroke)

2013

přednáška na kurzu Paliativní medicína IPVZ (Možnosti fyzioterapie bolesti)

2012

přednáška o problematice posturální instability a ataxie u RS (RK Malvazinky)

2012

přednášky pro Richter Gedeon (bolesti zad)

2012

přednáška v rámci XI. Národního dne domácí nutriční péče (Možnosti kondiční fyzioterapie u onkologických pacientů)

2011 – 2012

přednášky pro hospic Cesta Domů (manipulace s pacientem, respirační fyzioterapie v paliativní péči)

2009 – 2012

účast na rekondičních pobytech pro pacienty KRL 1.LF UK

 

Absolvované fyzioterapeutické kurzy a stáže

2019

Fascial Manipulation Stecco Level I (‎Pietro Iogna Prat, Julie Ann Day)

2018

stáž na Fondation Adolphe de Rothschild (J.-P. Bleton)

2017

stáž na Rehabilitační klinice Henri Mondor Hôpital Paris-Créteil (prof. Gracies)

2013

MDS Summer School Physiotherapy in PD (prof. Bloem, prof. Nieuwboer aj.)

2012 – 2013

DNS dle Koláře části A, B a C (prof. Kolář)

2012

Rehabilitace u CMP: Bobath koncept zákl. kurz (Bc. Kafková)

2012

stáž na Rehabilitační klinice Henri Mondor Hôpital Paris-Créteil (prof. Gracies)

2012

stáž na Neurologické klinice Klinik Valens (prof. Kesserling)

2011

Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami (doc. Jeřábek)

2011

Balance Rehabilitation (prof. Woollacott, prof. Shumway-Cook)

2010

Řetězení poruch v pohybovém aparátu (doc. Tichý)

2010

stáž v Cenru Paraple

2004

stáž v Hospici Liberec

 

 

Odborné publikace

Překlady:

Dickie, G. Co je umění? Institucionální analýza, in: Kulka, T. et al. Co je umění?, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010.

Gracies, J.-M. et al. Dohoda o reedukačním tréninku při spastické paréze. První mezinárodní vydání, Springer International Publishing, Switzerland 2016; překl.: E. Luhanová, O. Gál, odborná redakce: M. Hoskovcová.

Keus SHJ, Munneke M, Graziano M, et al. Evropské doporučené postupy pro fyzioterapeutickou léčbu Parkinsonovy nemoci. 2014; KNGF/ParkinsonNet, Nizozemsko, překlad: O. Gál, M. Hoskovcová, S. Ficová.

Lamarque, P. Kognitivní hodnoty v umění: vyznačení hranic, in: Zahrádka, P. (ed.). Estetika na přelomu milénia, Barrister & Principal, 2010.

Ziff, P. Úkol definovat umělecké dílo, in: Zahrádka, P. (ed.). Estetika na přelomu milénia, Barrister & Principal, 2010.

 

Odborná redakce:

Gracies, J.-M. et al. Dohoda o řízené autoreedukaci při spastické paréze, IPSEN 2012.

 

Recenze:

J. Jinek – Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz, Reflexe 2011/1.

Š. Špinka – Duše a zlo v dialogu Faidón, Duše a Krása v dialogu Faidros, Reflexe 2011/2.

J. Pavlík – Zvuková estetika v literární teorii a kritice Dionýsia z Halikarnássu, O starých řečnících, Svět literatury 2014/49.

 

Odborné studie:

Dornak, T., Justanova, M., Konvalinkova, R., Muzik, J., Hoskovcova, M., Srp, M., Riha, M., Navratilova D., Outroba, P., Gal, O. et al. Early manifestation of spasticity after first stroke in the territory of the internal carotid artery A prospective multicenter study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2018.

Dornak, T., Justanova, M., Konvalinkova, R., Riha, M., Muzik, J., Hoskovcova, M., Srp, M., Navratilova D., Outroba, P., Gal, O. et al. Prevalence and evolution of spasticity in patients suffering from first‐ever stroke with carotid origin: a prospective, longitudinal study. European Journal of Neurology 2019.

Gál, O. Aktuálnost Galénových kinezioterapeutických předpokladů, in: Fišerová, S. (ed.), Medicína mezi jedinečným a obecným, Pavel Mervart 2013.

Gál, O. Ataxie a posturální instabilita: možnosti rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou, in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou, Olomouc: Solen 2016.

Gál, O. Beauty in the Works of Plotinus: A Contribution to the Interpretation of The Ennead V.8, Central European Journal of Aesthetics 2011/2.

Gál, O. Figura našťastného vědomí a negativní teologie Pseudo-Dionýsia Areopagity, Reflexe 2012/43.

Gál, O. Filosofické básnictví, in: A. Havlíček, J. Jinek (eds.), Platónův dialog Ión, OIKOYMENH, Praha 2014.

Gál, O. Hippiás a otázka po kráse, in: Havlíček, A., Jinek, J., Platónův dialog Hippiás Větší, OIKOYMENH, Praha 2012.

Gál, O., Hoskovcová, M., Jech, R. Dysport® v léčbě spastické parézy v České republice: poslední aktualizace SPC, in: Rehabilitace a fyzikální lékařství 2016/1(23).

Gál, O., Hoskovcová, M., Jech, R. Neuroplasticita, restituce motorických funkcí a možnosti rehabilitace spastické parézy, in: Rehabilitace a fyzikální lékařství 2015/3(22).

Gál, O., Krása jako stimul pro duševní růst v Symposiu a Faidru, in: K. Boháček (ed.), Platonica Pilonica II, Západočeská univerzita v Plazni, Plzeň 2011.

Gal, O., Poláková, K., Brozova, H. et al. Validation of the Freezing of Gait Questionnaire in patients with Parkinson's disease treated with deep brain stimulation. Neurological Sciences 2020.

Gal, O., Poláková, K., ​Hoskovcová, M. et al. Pavement patterns can be designed to improve gait in Parkinson's disease patients. Mov. Disord. 2019.

Gál, O., Srp, M., Konvalinkova, R., Hoskovcova, M., Capek, V., Roth, J., Ruzicka, E. Physiotherapy in Parkinson’s Disease: Building ParkinsonNet in Czechia, Parkinson’s Disease 2017.

Hoskovcová, M., Baborová, E., Gál, O. et al. Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci, Neupro, 2014, 2016.

Hoskovcová, M., Gál, O. Problematika spastické parézy u pacientů s roztroušenou sklerózou, in: L. Suchá (ed.), Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou, Olomouc: Solen 2016.

Hoskovcová, M., Gál, O. Rehabilitace a spasticita, in: A. Štětkářová, R. Jech (eds.), Spasticita, Maxdorf Jessenius, Praha 2012.

Hoskovcová, M., Gál, O. Rehabilitace v neurologii. in: Růžička et al., Neurologie, TRITON, Praha 2019​.

Keclíková, L., Hoskovcová, M., Gál, O. et al. Možnosti pohybových aktivit u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014/1.

Srp, M., Gál, O., Konvalinková R. et al. Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci v České republice: Demografická studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018/2.

Suchá, L., Hoskovcová, M., Gál, O. Úloha fyzioterapie v léčbě RS, in: Havrdová, E. et al. Roztroušená skleróza, Mladá Fronta, Praha 2013.

Voříšková, Š., Tomandl, J., Gál, O. et al. Bauen für Menschen mit Parkinson. Tipps für mehr sicherheit und Bewegung, FREIräume 2018-2020.

Voříšková, Š., Tomandl, J., Gál, O. et al. Wie geht's sich denn so?, Praxis Pflegen 2017/30.

 

POSTERY:

Gál, O., Srp, M., Konvalinková R., Hoskovcová M., Čapek, V., Roth J., Růžička, E. Fyzioterapie u Parkinsonovy nemoci: Implementace projektu ParkinsonNet v ČR. 30. ČSNS 2016.

 

Rozhovory:

Dvojrozhovor o fyzioterapii i Parkinsonově nemoci: Evžen Růžička a Ota Gál. Zdravotnický deník. 1.9.2015.

Na “parkinsona” zabírá silné pocení. MF DNES. 11.4.2015.

Představujeme – Mgr. Ota Gál. Vlny.2016/7.

Zajímavé knihovny a jejich majitelé. www.fashionbook.cz 11.3.2014.

 

Reakce:

Gál, O., Reakce na článek K. Řasové a A. Hogenové Kulturní a filozofické rozdíly v Evropě se odrážejí v rehabilitační léčbě (fyzioterapii) neurologicky nemocných, in: Rehabilitace a fyzikální lékařství 2012/4.