Robert Jech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

2007

Neurologická klinika 1.LFUK

Obor: Neurologie, Titul: docent

(habilitační práce: Centrální modulace řízení hybnosti)

2001

Atestace v oboru neurologie

2. stupeň

1998 – 2000

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Obor: Neurovědy, Externí doktorand, Titul: PhD.

(dizertační práce: Nové metody analýzy a syntézy vyvolaných odpovědí: Základní principy a příklady klinických aplikací)

1993 – 1998

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Obor: Neurovědy, Interní doktorand

1997

Atestace v oboru neurologie

1. stupeň

1997

Licence pro funkční odbornost

Specializace: elektroencefalografie

1996

licence pro funkční odbornost

Specializace: evokované potenciály

1987 – 1993

Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy

obor: všeobecné lékařství, titul: MUDr. (summa cum laude)

1983 – 1987

Gymnázium Jablonec nad Nisou

 

Dosavadní zaměstnání

od 2000

Vedoucí neurofyziologických laboratoří

Neurologická klinika 1.LFUK Praha

od 2010

Vedoucí lůžkového oddělení

Neurologická klinika 1.LFUK Praha

1998 – 2007

odborný asistent

Neurologická klinika 1.LFUK Praha

1993 – 1998

sekundární lékař

Neurologická klinika 1.LFUK Praha

1991 – 1993

Pomocný vědecký pracovník

Neurologická klinika 1.LFUK Praha

1991 – 1993

ředitel

Nakladatelství lékařské literatury Alberta

 

Patenty

Jech R. Elektrolytová elektroda k měření kožního odporu, patent č. 290783, dne 13.8.2002, značka spisu PV1816-94, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, platný od 28.7.1994

 

Odborná činnost – Ocenění:

Cena předsedy Grantové agentury ČR v roce 2013.

Cena časopisu české a slovenské neurologie a neurochirurgie za nejlepší práci publikovanou v časopise v roce 2011.

Cena Ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2010.

Cena České neurologické společnosti ČLS J.E.P. 2009 za vynikající krátké sdělení

Mimořádná cena České neurologické společnosti ČLS J.E.P. 2007 za vynikající práci.

Cena České neurologické společnosti ČLS J.E.P. 2006 za nejlepší originální práci.

Proshek-Fulbright Award 2002.

Cena České neurologické společnosti ČLS J.E.P. 2002.

Cena u příležitosti 50.výročí IFCN (International Federation of Clinical Neurophysiology), Praha, 9.9.1999.

Cena České neurologické společnosti ČLS J.E.P. 1997.

Cena Josefa Hlávky, 1996, 15.11.1996, Praha, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Výroční vědecká cena SmithKline Beecham 1994, 2. cena, 11.5.1995, Praha.

Hlavní výroční cena Demokracie a rozvoj za rok 1994 za odbornou práci v oblasti medicíny studentů lékařských fakult ČR, udělená v Praze dne 7.4.1995.

Cena EMSA-ISSA, European medical student’s association, 3rd International Scientific Symposium, 22.-24.4.1994, Praha.

 

Odborná činnost – Stáže a mezinárodní vědecké projekty:

1.11-18.11.2011

Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Německo, Doc. Mueller K, Prof. Moeller H, Prof. Schroeter M. (společné projekty fMRI)

5.10.-29.10.2010

Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Německo, Doc. Mueller K, Prof. Moeller H, Prof. Schroeter M. (společné projekty fMRI)

1.3.-27.7.2002

University of Minnesota, Center for Magnetic Resonance Research, Minneapolis, Minnesota, USA, Seong-Gi Kim Ph.D., (analýza fMRI, studie EEG/fMRI), Proshek-Fulbright foundation award 2001

1.6.-20.6.1998

McConnell Brain Imaging Center, Montreal Neurological Institute, McGill University, Montreal, Kanada, (analýza MRI a PET)

20.11-22.12.1997

McConnell Brain Imaging Center, Montreal Neurological Institute, McGill University, Montreal, Kanada, (analýza MRI a PET)

3.7.-21.9.1996

McConnell Brain Imaging Center, Montreal Neurological Institute, McGill University, Montreal, Kanada, (analýza MRI a PET)

 

Odborná činnost – Členství v organizacích a komisích:

2011-2014

Člen

Komise pro funkční odbornost v Evokovaných potenciálech a komise pro funkční odbornost v intraoperační neurofyziologii

2010-2013

Vědecký sekretář a člen

Výbor Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

2001-2006

Člen

Výbor Extrapyramidové sekce Neurologické společnosti ČLS JEP

 

Odborná činnost – Členství v organizacích a komisích:

Člen společností: Movement Disorder Society, Organization for Human Brain Mapping, Neurologická společnost ČLS JEP, Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP, Společnost pro neurovědy

 

Odborná činnost – recenzent, školitel:

Recenzent odborných časopisů: PLoS ONE, Human Brain Mapping, Clinical Neurophysiology, Neuroscience Letters, European Journal of Neuroscience, Physiological Research, Psychiatry Research: Neuroimaging, Movement Disorders, Journal of Neuroscience Methods, Translational Psychiatry, BMJ Open, Neurologie pro praxi, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Recenzent grantových agentur: IGA MZ ČR, GAČR, GAUK

Školitel: Oborová rada pro neurovědy 1.LF UK, postgraduální studium eurověd 1.LF UK (MUDr. Petra Havránková, MUDr. Petr Dušek, MUDr. Tereza Serranová, MUDr. Robert Bartoš, MUDr. Filip Růžička, MUDr. Anna Fečíková, MUDr. Tomáš Drábek, Mgr. Tomáš Sieger, Mgr. Štefan Holiga)

 

Odborná činnost – grantové a vědecké projekty:

2012 – 2015

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK-P26/LF1/4): Neuropsychiatrické aspekty neuro-degenerativních onemocnění

spoluřešitel, člen rady programu

2011 – 2015

Patofyziologické mechanismy neuromodulační léčby u dystonií (IGA MZ ČR NT12282-5)

hlavní řešitel

2010 – 2015

Analýza poruch chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí a možnosti jejich ovlivnění metodou hluboké mozkové stimulace (IGA MZ ČR NT11190-5)

spoluřešitel

2007 – 2013

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění (MŠM 0021620849)

Člen řešitelského týmu

2009 – 2012

Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech (GAČR 309/09/1145)

hlavní řešitel

2009 – 2011

Poruchy stability a chůze u Parkinsonovy nemoci a jiných neurodegenerativních onemocnění s projevy parkinsonského syndromu - analýza mechanismů a rizik pádů a vývoj rehabilitačního programu pro jejich prevenci (IGA MZ ČR NS10336-3)

řešitel

2006 – 2009

Extrapyramidová onemocnění - korelace mezi morfologickými, funkčními a klinickými nálezy (IGA MZ ČR NR8937-4)

Spoluřešitel

2005 – 2009

Využití hluboké mozkové stimulace v léčbě Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových poruch hybnosti (IGA MZ ČR 1A8629-5)

řešitel

2004 – 2006

Srovnání výsledků elektrické kortikální stimulace a funkční magnetické rezonance (IGA MZ ČR NR7823-3)

spoluřešitel

2002 – 2005

Huntingtonova nemoc: Analýza souvislostí mezi klinickými, funkčními a morfometrickými nálezy (IGA MZ ČR NF7623-3)

Spoluřešitel

2003

Účinky hluboké mozkové stimulace při léčbě extrapyramidového systému (GA UK 22)

hlavní řešitel

1997 – 1999

Syntéza evokovaných potenciálů a funkční magnetické resonance (IGA MZ ČR 4189-3)

Spoluřešitel

1996 – 1998

Časné ukazatele Parkinsonovy nemoci (IGA MZ ČR 3572-3)

Člen řešitelského týmu

1996 – 1998

Mechanismy fokálních a segmentových dystonií (IGA MZ ČR 3571-3)

Člen řešitelského týmu

1994 – 1996

Apomorfin a dopaminergní mechanismy u člověka (IGA MZ ČR 2311-3)

Člen řešitelského týmu

1992 – 1994

Kognitivní dysfunkce u Parkinsonovy nemoci (IGA MZ ČR 1039-2)

Člen řešitelského týmu