Martina Hoskovcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání

od 2009

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

obor: Fyziologie a patofyziologie člověka, Ph.D. studium

(školitel: Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA)

2000

Atestace v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

specializační atestace

1998

Oprávnění v oblasti myoskeletální medicíny

1. stupeň

1996

Atestace v oboru Neurologie

1. stupeň

1987 – 1993

Fakulta všeobecného lékařství MU Brno

obor: všeobecné lékařství, titul: MUDr.

 

Dosavadní zaměstnání

od 2007

Odborná asistentka

Neurologická klinika 1.LFUK a VFN v Praze

od 2006

Vedoucí lékařka

Rehabilitační oddělení NK 1.LFUK a VFN v Praze

od 2000

odborná asistentka

Katedra FBLR IPVZ Praha

2006 – 2007

Lektorka

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1997 – 2006

Sekundární lékařka

Klinika rehabilitačního lékařství FNKV Praha

1995 – 1996

Sekundární lékařka

Neurologické oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně

1993 – 1995

Sekundární lékařka

Neurologické odd. okresní nemocnice s poliklinikou Znojmo

 

Odborná činnost

od 2001

Postgraduální výuka v kurzech IPVZ

– odborná asistentka

od 2000

Postgraduální výuka v kurzech myoskeletální medicíny

– odborná asistentka

od 2007

Pregraduální výuka neurorehabilitace na 1. LF UK

– odborná asistentka

2009 – 2011

Grantový projekt Poruchy stability a chůze u Parkinsonovy nemoci a jiných neurodegenerativních onemocnění s projevy parkinsonského syndromu - analýza mechanismů a rizik pádů a vývoj rehabilitačního programu pro jejich prevenci (IGA MZ ČR NS10336-3/2009)

– hlavní řešitelka

Opakovaná přednášková činnost na ČS neurologickém sjezdu, sjezdu Společnosti myoskeletální medicíny, sjezdu Společnosti pro fyzikální a rehabilitační medicínu, kurzech kontinuálního vzdělávání extrapyramidová onemocnění Luhačovice, vzdělávacích kurzech pro praktické lékaře.

 

Odborná činnost – členství v odborných společnostech

Členka v České neurologické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP a Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP

 

Studijní pobyty a stáže

2011

stáž na Rehabilitační klinice Henri Mondor Hôpital Paris-Créteil (prof. Gracies)

2007

stáž na fakultě kineziologie a rehabilitace Katolická Univerzita Leuven (prof. Nieuwboer)

2003

stáž na Chiropraktické klinice St. John`s Rehabilitation Hospital Toronto

1996 – 1997

studijní pobyt na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV Praha (prof. Janda)

 

Publikace (Zemanová je příjmení před sňatkem v r. 2005):

Odborné publikace:

Hoskovcová, M. et al. Disorders of balance and gait in essential tremor are associated with midline tremor and age, in: Cerebellum 2013/12(1):27-34.

Hoskovcová, M., Gál, O. et al. Rehabilitační postupy u syndromu centrálního motoneuronu, in: A. Štětkářová, R. Jech (eds.), Spasticita, Praha 2012.

Hoskovcová, M. Neurorehabilitace – nejen nové pojmosloví, in: Mladá fronta Zdravotnické noviny ZDN 2011/7:28.

Hoskovcová, M. Parkinsonova nemoc, in: J. Vacek, D. Jandová (eds.), Manuál rehabilitační a fyzikální terapie, Raabe, Praha 2011.

Hoskovcová, M. Léčebná rehabilitace u Parkinsonovy nemoci, in: Parkinson 2010/32:2-4.

Hoskovcová, M. Léčebná rehabilitace v gynekologii a porodnictví (str. 633-635), in: P. Kolář et al. (eds.), Rehabilitace v klinické praxi, Galén, Praha 2009.

Hoskovcová, M., Keclíková, L. et al. Rehabilitace u roztroušené sklerózy, in: Neurol. pro praxi 2008/9(4):232-235.

Hoskovcová, M. et al. Rehabilitace u RS, in:  E. Havrdová et al. (eds.), Je roztroušená skleróza váš problém?, Unie Roska, Praha 2007.

Hoskovcová M, Suchá L, Gál O. Úloha fyzioterapie v léčbě RS, in: E. Havrdová (ed.), Roztroušená skleróza, MF Praha 2013, str. 397-409.

Šprdlík O.,Hurák Z., Hoskovcová M. et al. Tremor Analysis by Decomposition of Acceleration into Gravity and Inertial Acceleration Using Inertial Measurement Unit. In: Biomed Signal Process Control 2011/6:269-279.

Uhríková Z., Šprdlík O., Hoskovcová M. et al. Validation of a new tool for automatic assessment of tremor frequency from video recordings. In: Journal of Neuroscience Methods 2011/198:110-113.  

Zemanová, M. et al. Neurogenní dysfunkce dolních močových cest, in: Kolektiv autorů (eds.), Neurologie 2005, Triton, Praha 2005.

Zemanová, M, Vacek, J. Temporomandibulární dysfunkce, in: Reh. a fyz. lék 2003/3(10):103-108.

Zemanová, M., Vacek, J. et al. Whiplash injury, in: Reh. a fyz.lék. 2003/4(10):139-142.

Zemanová, M., Vlková, J. Behaviorální terapie inkontinence moči, in: Lékařské listy 2004/28(53):14-15.

Zemanová, M., Janda, V. Rehabilitace po obrně lícního nervu, SZÚ 1998.

 

Překlady:

Gross, J.M., Fetto, J., Rosen, E. Vyšetření pohybového aparátu, Triton, Praha 2005; spolu s J. Vackem.

 

Odborná redakce:

Gracies, J.-M. et al. Dohoda o reedukačním tréninku při spastické paréze, v přípravě; spolu s O. Gálem.